I veckan hölls första mötet med ”arbetsgruppen” för fiber och samtliga var närvarande. I korthet så tittade vi över hur många intresseanmälningar som kommit in till Magnus och vad det gav för utslag. Överlag så var det väldigt positivt! Det är 28 svar som inkommit varav 21 svarat JA (75%). Av dessa ja-svar så är det 20 fastboende och 1 sommarstugeägare.

Det diskuterades även hur vi går vidare med detta och nästa steg blir att se över tekniska lösningar och insamling av offerter m.m.

Hela protokollet kan du läsa här.

Vi vill även ge Mats Lind från Örängarna ett stort tack för all info och hjälp hittills!