Österby Byamän har funnits sedan 1700-talet för att förvalta gemensam bymark och att fördela arbetsuppgifter för väghållning, sambete, gärdesgårdar och grindar mm

Byordningen var fastställd vid domsagan och efter den  levde man. Alla beslut angående gemensam mark beslutades på bystämma och ev. extra bystämma varje år. Det är egentligen jordbruksägarna som beslutar men i modern tid har alla boende närvaro- och förslagsrätt på bystämma. Om man inte kommer överens om besluten är det ägarna till jordbruksfastigheter som avgör beslutet. Men det har hittills aldrig hänt. Alla som gör en insats för Österby Byamän arbetar ideellt. Det är en ära att få ett uppdrag.