Bykärnan ligger vackert vid lilla Viggen. Före laga skiftet var det så tätt mellan husen att getterna kunde gå på taken hela vägen genom byn. Vid laga skiftet blev en del hus utflyttade och på 1900-talet byggdes många sommarstugor, så bebyggelsen i dag är mycket varierande och därmed spännande.

Fisket och kräftorna har haft stor betydelse för livet i byn. Vid sjösänkningen blev det mark över som Österby Byamän löste in . Därmed ökades den gemensamma marken med bad- och båtplats, som sköts ideellt av byborna. Österby skifteslag är en del av Viggens fiskevårdsområdesförening.

På 2000-talet bildades en arbetsgrupp för att skriva om byns historia och invånare. Boken blev klar 2004. Men innan dess hade vi återtagit våra gårdsnamn och gjort skyltar med gårdsnamnen på alla hus.