Vi har nu fört in protokollet från det extra fibermötet/bystämman som hölls 2015-10-21. Detta ligger under bystämmor/mötesprotokoll. Vi har även uppdaterat kontaktuppgifter för Johan och Magnus under fiber till byn/arbetsgruppen.

Anmälan om fiberanslutning lämnas till Magnus Rappendal så snart som möjligt så att fibergruppen kan komplettera sin ansökan.